thanksgiving

Thanksgiving every day

IMG_20150912_192323394_HDR.jpg
What if you gave someone a gift, and they neglected to thank you for it - would you be likely to give them another? Life is the same way. In order to attract more of the blessings that life has to offer, you must truly appreciate what you already have.
-Ralph Marston

I am originally from Slovakia and we don't celebrate Thanksgiving. How sad! Honestly, I wish there was such holiday in Europe, because there are just so many things to be thankful for. Now is the time when we reflect on all that we have and give thanks. But wouldn't it be awesome to feel gratitude for the simple things every day? It has been scientifically proven that consistently grateful people are happier, more energetic, more empathic, more spiritual, more forgiving and less materialistic. I was inspired by author Lori Bregman to practice living in gratitude and here is how I do it:

Think about five things about your home that you're thankful for.

Think about five things that you appreciate about your family.

Think about five things about your relationship with your loved one that you are thankful for.

Think about five things that you like about your career.

Think about yourself and give thanks for your body and your health, because "what you give yourself, you have for others". 

Happy & Strong Thanksgiving, 

And this is all I need to feel grateful every day <3

 
 

 

 

Vďakyvzdanie každý deň

vdakyvzdanie

Na Slovensku Vďakyvzdanie neoslavujeme, čo je smutné. Úprimne si totiž myslím, že v Európe by sme niečo podobne oslavovať určite mali. Veď dôvodov môžeme nájsť každý deň mnoho. Práve teraz je ten sviatočný čas, zamýšľame nad tým, čo máme, čo sme nadobudli a za čo sa cítime vďační. Nebolo by to však úžasné cítiť vďačnosť a tešiť sa z maličkostí každý deň? Výskumy potrvrdili, že ľudia ktorí sú neustále vďační, majú energie na rozdávanie, sú šťastnejší, empatickí, citlivejší, viac odpúšťajú a sú taktiež menej materialisticky založení. Inšpirovaná mojou obľubenou autorkou Lori Bregman takto trénujem vďačnosť každý deň:

Spomeň si na päť vecí o svojom domove, za ktoré si vďačný

Spomeň si na päť vecí, ktoré si ceníš na svojej rodine

Spomeň si na vzťah s niekym koho máš rád a zamysli sa nad piatimi vecami, ktoré si na milovanej osobe vážiš

Spomeň si na päť vecí, ktorými ťa napĺňa tvoja práca a kariéra

Posledné, ale veľmi dôležité je byť vďačný za zdravie a myslieť na seba, pretože, to čo dávaš sebe, budeš mocť zdielať aj s ostatnými okolo. 

Šťastné vďakyvzdanie,

 

A toto je všetko, čo potrebujem k tomu aby som cítila vďačnosť každý deň <3